مقایسه حذف

کالاها

چمن مصنوعی فوتبال تقویت شده

چمن مصنوعی فوتبال ویدار با ساختار الیاف به شکل وی ( V ) از استحکام زیادی برخوردار هست و نمایه چمن طبیعی را دارد . گردش توپ در زمین بسیار عالیست . عملکرد این چمن بدونه تردید برای توسعه کیفیت کار تیمی بسیار موثر بوده و این شکل چمن از حالت ایستایی عالی برخوردار هست  . چمن حالت صاف ایستاده و زمین هایی که از ترافیک بازی زیادی برخوردار هستند خیلی سریع الیاف به حالت اولیه برمی گردد وی شکل بودن الیاف (V)زمین کاملا پوشیده شده از چمن را نمایان ساخته و برای سالهای زیاد زمین چمن بسیار عالی دیده میشود مهره الیاف بسیار قوی بوده و از شکل چمن طبیعی الگو برداری شده است .

ترتیب نمایش :