مقایسه حذف

کالاها

چمن مصنوعی تنیس

چمن مصنوعی تنیس تنیسول سطح این چمن برای بازی های بین اللملی و ملی تنیس  و برای هر مکان و هر شرایطی مثل کلوپهای تنیس، مدارس و باغچه ها و ...  قابل بکارگیری هست . مقاوم بودن ، راحتی و امنیت از خصوصیات زمینهای پوشیده شده از این مدل هست . در هوای بارانی بدون لیز خوردن میتوان بازی انجام داد . بازی در زمین چمن تنیس محافظت از آسیب به پاها وزانوها را در پی دارد . از دیگری مزیت این چمن می توان گفت سطوح ترک نمی خورده و از شکل قبلی خارج نمی شود

ترتیب نمایش :