چمن مصنوعی چند منظوره

چمن مصنوعی چند منظوره

فوتبال، بیسبال، تنیس، هاکی، گلف، ورزش های همگانی، اسکس روی چمن . بدمینتون از موارد کاربرد این چمن هست