چمن مصنوعی تزیینی

چمن مصنوعی تزیینی یا چمن مصنوعی تزیینی (دکوراتیو)  یا چمن مصنوعی تزیینی لند اسکیپ نیز اطلاق میشود در سه مدل چمن تزیینی لوکی لوکس ، چمن تزیینی لوکی سافت و چمن تزیینی اکیپ گاردن  و با تراکم های طولی و ارتفاع الیاف ، درقالب شش نوع ارایه می گردد