ابعاد زمین فوتسال

ابعاد زمین فوتسال

  • 9768

 

ساخت زمین چمن مصنوعی فوتسال

مقدمه

فوتسال به بازی فوتبال درون سالن، گفته می‌شود که در محل‌های سرپوشیده و یا رو باز انجام می‌گیرد. فوتسال (FUTSAL)، واژه بین‌المللی برای این رشته ورزشی است. این واژه برگرفته از لغات اسپانیایی Futbol و Sala  به معنی درونی یا درون سالن است.

منشأ شکل گیری فوتسال از سال 1930 میلادی به کشور  اوروگوئه باز می‌گردد.. فوتسال به سرعت در آمریکای‌جنوبی بخصوص برزیل محبوبیت پیدا کرد. بسیاری از بازیکنان بزرگ و مشهور فوتبال برزیل، از طریق کسب مهارت‌های رشته ورزشی فوتسال، سبک‌ها و متدهای خود را در رشته فوتبال گسترش دادند و این موضوع زمینه مطرح شدن آنها را به عنوان بازیکنان بزرگ فوتبال فراهم کرد. بازیکنانی مانند پله، زیکو، به‌به‌تو و سایر ستاره‌های فوتبال برزیل مهارت‌های خود را از طریق بازی در زمین‌های فوتسال و شرکت در این رشته ورزشی ترقی دادند. از آن هنگام، برزیل راه خود را به سوی مطرح شدن به عنوان قطب اصلی فوتسال جهان در پیش گرفت و اکنون مسابقات این رشته ورزشی تحت حمایت فیفا در سراسر جهان برگزار می‌شود.

زمین فوتسال

براساس قوانین فیفا برای برگزاری مسابقات فوتسال ، سطح زمین فوتسال بایستی بر روی سطوح مسطح ، صاف و غیر سایشی ساخته شده از چوب ، مواد پلیمری و چمن مصنوعی ایجاد شود و از سطوح بتنی و اسفالت اجتناب کرد .

مراحل ساخت زمین فوتسال

در ساخت زمین فوتسال نکات زیر قابل توجه هست

  • زمین فوتسال سرپوشیده
  • زمین فوتسال رو باز

زمین فوتسال سرپوشیده

زمین فوتسال سرپوشیده مکانی محصور بوده و از عوامل جوی و محیط مجزا می شود که امروزه از روشهای مختلفی برای این منظور از جمله سوله های متنوع  و چادرهای مخصوص استفاده میگردد.با این توضیح میتوان این نتیجه را گرفت که در ساخت زمین فوتسال عوامل جوی را میتوان حذف نمود .

زیر سازی زمین فوتبال و فوتسال مرحله اول ساخت قلمداد میشود در زیر سازی زمین فوتسال سرپوشیده گزینه زه کشی زمین کاربرد ندارد و بستر زمین پس از مسطح وکامپکت کردن سطح با استفاده از بتن به صورت اجرای هلیکوپتری و همچنین اجرای اسفالت با استفاده از دستگاه فینیشر ، زمین را برای اجرای مراحل بعدی آماده سازی میشود .

زمین فوتسال رو باز

زمین فوتسال رو باز محلی هست که محصور نبوده و عوامل جوی در زمین دخالت دارند ازمهمترین این عوامل میتوان به برف ، باران و آفتاب اشاره نمود که در زیر سازی گزینه زه کشی هم به روشهای زیر سازی زمین فوتبال اشاره شده در فوق اضافه میشود .

طراحی زمین فوتسال

در طراحی زمین فوتسال نیاز هست تمام محاسبات برای فضای مفید زمین بازی و درصورت نیاز فضاهای دیگر از جمله رختکن ، بوفه ، سرویس بهداشتی ،تاسیسات ، دور زمین بازی و سایر را در نظر گرفت .

در این مقاله بنابر بر این گذاشته شده در مورد فضای مفید زمین فوتسال ارایه مطلب داده شود .

ابعاد زمین فوتسال

اندازه های زمین بازی به دو شکل زیر تقسیم بندی میشود

  • برگزاری بازی ها و مسابقات معمول
  • برگزاری مسابقات بین المللی

در جدول زیر هر دو دسته بندی ارایه می شود

رنگ خطوط

عرض خطوط

ربع دایره گوشه زمین

نقطه دوم  پنالتی تا خط دروازه

نقطه اول پنالتی تا خط دروازه

شعاع دایره وسط

متر

ابعاد زمین

تقسیم بندی

سفید یا زرد

8 cm

25 cm

10 m

6 m

 متر3

25

حداقل طول

ابعاد زمین معمول

سفید یا زرد

8 cm

25 cm

10 m

6 m

 متر3

15

حداقل عرض

سفید یا زرد

8 cm

25 cm

10 m

6 m

 متر3

42

حداکثر طول

سفید یا زرد

8 cm

25 cm

10 m

6 m

 متر3

25

حداکثر عرض

سفید یا زرد

8 cm

25 cm

10 m

6 m

 متر3

38

حداقل طول

 مسابقات بین الملل

سفید یا زرد

8 cm

25 cm

10 m

6 m

 متر3

18

حداقل عرض

سفید یا زرد

8 cm

25 cm

10 m

6 m

 متر3

42

حداکثر طول

سفید یا زرد

8 cm

25 cm

10 m

6 m

 متر3

25

حداکثر عرض

فاصله طولی تیر دروازه سه متر و ارتفاع تاسطح زمین دو متر و ضخامت هرتیر دروازه 8 سانتیمتر است .  

فاصله دور زمین بازی از خطوط پشت دروازه و خطوط اوت ( منطقه قرمز رنگ در عکس زیر ) حداقل 2 متر در نظر گرفته میشود .

در شکل زیر ابعاد و اندازه های زمین فوتسال به نمایش گذاشته شده است .

 

سرزمین رویای سبز

نظرات

نظر خود را بنویسید


حاصل جمع 8 + 6 چند است ؟