چمن مصنوعی تزیینی

نگهداری چمن مصنوعی تزیینی

 • 409

نگهداری چمن مصنوعی تزیینی

بخش اول

مقدمه

چمن مصنوعی تزیینی که اصطلاحا چمن مصنوعی دکوراتیو و یا چمن مصنوعی لنداسکیپ نیز اتلاق میشود بعد ازنصب در محل مورد نظر نیاز به نگهدای های خاص خود دارد شاید باور عمومی بر این باشد که چمن مصنوعی تزیینی سختی های نکهداری چمن مصنوعی طبیعی را ندارد این موضوع کاملا صحیح هست ولی دلیل بر این نیست که چمن مصنوعی تزیینی نیاز به مراقبت ندارد بلکه مراقبت از چمن مصنوعی تزیینی با هزینه های به مراتب کمتر از چمن مصنوعی طبیعی از روشهای خاص نگهداری خود برای افزایش عمر مفید وزیبایی آن پیروی میکند . ما در این مقاله سعی بر این داریم که با گردآوری مطالب مفید از تولید کننده گان و اجرا کننده گان در سطح بین الملل روشهای مناسب ارایه دهیم .

ساختار چمن مصنوعی تزیینی

بطور کلی ساختار چمن مصنوعی تزیینی بدین شکل است که رشته های الیاف از دیتکس پایین برخورداربوده و این رشته ها با تعداد بیشتری از بکینگ عبورداده میشود و درنتیجه چمن مصنوعی تزیینی از تراکم بالایی برخوردار می گردد . زمانی که رشته های الیاف عبور داده شده از بکینگ گره های چمن مصنوعی را تشکیل میدهند با در کنار هم قرار گرفتن این گره ها خود به خود الیاف به همدیگر تکیه میدهند و باعث صاف ایستادن الیاف می شوند که زیبا دیده شدن و حالت چمن طبیعی به خود گرفتن از این موضوع نشات میگیرد

با این توضیح میتوان گفت که در نصب چمن تزیینی استفاده از مواد پرکننده کمتر مورد استفاده قرار میگیرد .

مکان قرارگرفتن چمن مصنوعی تزیینی

استفاده از این نوع چمن از تنوع زیادی برخوردار است که میتوان به دو بخش تقسیم کرد :

1 - اماکن سر پوشیده

2 – فضای باز

از این تقسیم بندی میتوان این استفاده را کرد که چمن مصنوعی تزیینی در هر بخش چگونه در معرض تهدید عوامل محیطی قرار می گیرد و چگونگی مراقبت و نگهداری آن نیزدستورالعمل مربوطه به خود را خواهد داشت .

 

عوامل محیطی و چمن مصنوعی تزیینی

عواملی که می تواند در نگهداری از چمن مصنوعی تزیینی مورد توجه قرار گیرد را میتوان به شرح زیرعنوان کرد:

 • گرد وخاک
 • شاخ و برگ درختان
 • زباله ی باقی مانده در زمین چمن مصنوعی در اثر استفاده
 • فضولات پرندگان و حیوانات خانگی
 • ریشه های گیاهان و درختان
 • آتش ، ته سیگار ، زغال روشن ، اتش بازی ، ترقه و عواملی از این دست  
 • بنزین ، گازوئیل ، روغن ماشین و مواد شیمیایی
 • بذر گیاهان
 • اجسام سنگین
 • آدامس ، شکلات و تنقلات مصرفی مخصوصا که کودکان به مصرف آن تمایل دارند     
 •                                               
 •  
 •                                                                سرزمین رویای سبز

نظرات

نظر خود را بنویسید


حاصل جمع 2 + 2 چند است ؟